Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 14-07-2022 08:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực

Bộ Thông tin - Truyền thông

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đơn vị

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đang được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến hoàn thiện. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; chứng thư điện tử; chữ ký điện tử; giao kết hợp đồng điện tử; dịch vụ tin cậy; các quy định quản lý hoạt động của nền tảng số… Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang và có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giao dịch của mình; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; doanh nghiệp vận hành nền tảng số.

Để góp phần bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của các doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức:

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) 

Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Link đăng ký: https://bit.ly/hoithaoLuatGDDT

VCCI trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham dự và đóng góp ý kiến. 

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.


Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:
Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,
Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn