Kinh doanh tại Việt Nam – Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thứ Năm 13:57 19-12-2019

Báo cáo này là bức tranh về môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây có thể xem là một trong những Báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá về môi trường kinh doanh từ góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, dựa trên việc khai thác và phân tích dữ liệu khảo sát trên 10 nghìn doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

 

VCCI Comp4_Báo cáo MTKD_DN nữ FINAL PRINT