Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày đăng: 17:31 15-09-2021 | 1749 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.,

Phạm vi điều chỉnh

(1) Phụ lục quy định về hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất­ (m3) (Phụ lục sửa đổi theo hướng thống nhất 01 phương pháp xác định m3, làm rõ các nội dung, tiêu chí trong công thức tính m3, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc xác định giá trị m3...); (2) Phụ lục hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới (phương án xây dựng hồ sơ, biểu mẫu dự thầu...).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo gồm: (1) Phụ lục quy định về hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất­ (m3) (Phụ lục sửa đổi theo hướng thống nhất 01 phương pháp xác định m3, làm rõ các nội dung, tiêu chí trong công thức tính m3, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc xác định giá trị m3…); (2) Phụ lục hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới (phương án xây dựng hồ sơ, biểu mẫu dự thầu…). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Cong van lay y kien DTTT huong dan lua chon nha dau tu

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

1749 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày nhập

15/09/2021

Đã xem

1749 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com