Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

Ngày đăng: 22:00 07-07-2024 | 134 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. 

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công an

Phiên bản 1

1. Tờ trình

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

134 lượt xem

2. Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

134 lượt xem

3. Báo cáo tổng kết, đánh giá tác động

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

134 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com