Theo dõi (3)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày đăng: 10:08 21-09-2017 | 4443 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các công ty sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm.,

Phạm vi điều chỉnh

Các yêu cầu đối với thiết bị nhập khẩu, (quy định riêng cho thiết bị phục vụ dự án đầu tư), thay đổi về hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các yêu cầu đối với thiết bị nhập khẩu, (quy định riêng cho thiết bị phục vụ dự án đầu tư), thay đổi về hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đối với các nội dung của dự thảo và đề nghị các nội dung sửa đổi khác (nếu có) trước ngày 02/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

4443 lượt xem

Bản tóm tắt vướng mắc thực hiện Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

4443 lượt xem

Tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

4443 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

4443 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com