Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày đăng: 15:40 16-09-2020 | 1258 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng ô tô, các loại phương tiện tương tự ô tô đã đăng ký, kiểm định để lưu hành,

Phạm vi điều chỉnh

đề xuất thu phí sử dụng đường bộ đối với xe đầu kéo, không thu phí đối với ô tô không tham gia giao thông, quy định thời điểm tính phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện được mua thanh lý từ của cơ quan nhà nước; trình tự, thủ tục tạm dừng lưu hành đối với phương tiện

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với Thông tư hiện hành, Dự thảo đề xuất thu phí sử dụng đường bộ đối với xe đầu kéo, không thu phí đối với ô tô không tham gia giao thông (trường hợp xe được cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận mà không cấp Tem kiểm định), thời điểm tính phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện được mua thanh lý từ của cơ quan nhà nước; trình tự, thủ tục tạm dừng lưu hành đối với phương tiện…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng ô tô, các loại phương tiện tương tự ô tô đã đăng ký, kiểm định để lưu hành.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 6/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1258 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1258 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1258 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com