Theo dõi (1)

Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng và hạn chế sử dụng

Ngày đăng: 10:18 29-08-2017 | 2712 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức y tế sử dụng chất diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung những hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn có trong danh mục của Thông tư 25/2011/TT-BYT.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư thay thế TT 25/2011/TT-BYT kèm Danh mục hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng và hạn chế sử dụng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2712 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn cấm sử dụng và hạn chế sử dụng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2712 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com