Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 10:02 23-11-2017 | 35252 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng có trong các Danh mục,

Phạm vi điều chỉnh

Các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự thảo quy định chi tiết mã HS đối với các loại hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến sẽ tác động đến các doanh nghiệp có các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng có trong các Danh mục.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT Thông tư Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT

Ngày nhập

29/11/2017

Đã xem

35252 lượt xem

Dự thảo Phụ lục bảng mã HS với thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam

Ngày nhập

29/11/2017

Đã xem

35252 lượt xem

Dự thảo Phụ lục bảng mã HS với giống vật nuôi được SX, KD tại Việt Nam

Ngày nhập

29/11/2017

Đã xem

35252 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com