Theo dõi (1)

Rà soát các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

Ngày đăng: 10:13 06-06-2022 | 1287 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà ở, quy hoạch đô thị,

Phạm vi điều chỉnh

Rà soát các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 689/QĐ-TCT ngày 21/4/2022, VCCI hiện đang tiến hành rà soát các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị.

Để thu thập đầy đủ và kịp thời các mâu thuẫn, chồng chéo của quy định pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, VCCI trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội:                                                                                                                                                                                            

(i). Rà soát, cung cấp thông tin về các quy định pháp luật vướng mắc, bất cập về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục I);

(ii). Rà soát, cho ý kiến đối với nội dung kiến nghị liên quan đến Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21/10/2021 của Đảng đoàn Quốc hội (theo mẫu tại Phụ lục II).

Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 25/6/2022 để kịp tổng hợp.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Công văn Rà soát các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

Ngày nhập

06/06/2022

Đã xem

1287 lượt xem

Phụ lục I - Mẫu bảng kết quả rà soát các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

Ngày nhập

06/06/2022

Đã xem

1287 lượt xem

Phụ lục II - Kiến nghị tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội

Ngày nhập

06/06/2022

Đã xem

1287 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com