Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày đăng: 17:32 23-04-2024 | 666 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp bất động sản; doanh nghiệp đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cấp nước, công trình dịch vụ hàng không, giao thông đường bộ, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, đua ngựa, đua chó,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các dự án có sử dụng đất phải tổ chức đấu thầu; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; triển khai thực hiện dự án; nội dung hợp đồng dự án… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bất động sản; doanh nghiệp đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cấp nước, công trình dịch vụ hàng không, giao thông đường bộ, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, đua ngựa, đua chó.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

27/05/2024

Đã xem

666 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 1

Ngày nhập

27/05/2024

Đã xem

666 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 2

Ngày nhập

27/05/2024

Đã xem

666 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

27/05/2024

Đã xem

666 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com