Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật

Ngày đăng: 15:23 28-03-2024 | 1005 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ,

Phạm vi điều chỉnh

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật đối với tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để nhận hỗ trợ; mức kinh phí hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ; quy trình hỗ trợ… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình (8/3)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Dự thảo Nghị định về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (8/3)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Tờ trình (22/3)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Dự thảo Nghị định về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (22/3)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

1005 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com