Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng: 10:07 12-04-2023 | 682 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về điều kiện với cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện với cơ sở cung cấp dịch vụ tạm lánh, dịch vụ cung cấp giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi; kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở không thu phí dịch vụ… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động cung cấp các dịch vụ trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/5/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

19/04/2023

Đã xem

682 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

19/04/2023

Đã xem

682 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

19/04/2023

Đã xem

682 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

19/04/2023

Đã xem

682 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com