Theo dõi (2)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Ngày đăng: 17:30 20-10-2023 | 1584 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Hội Luật gia Việt Nam

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức trọng tài.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Hội Luật gia Việt Nam đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi phạm vi giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại, thủ tục tố tụng trọng tài thương mại; mở rộng thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong các thủ tục tố tụng trọng tài; sửa đổi, bổ sung quy định về phán quyết của trọng tài, hủy phán quyết trọng tài, xem xét lại quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức trọng tài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/11/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

23/10/2023

Đã xem

1584 lượt xem

Dự thảo Đề cương Luật

Ngày nhập

23/10/2023

Đã xem

1584 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

23/10/2023

Đã xem

1584 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

23/10/2023

Đã xem

1584 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

23/10/2023

Đã xem

1584 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Hội Luật gia Việt Nam

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com