Theo dõi (1)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày đăng: 09:30 25-07-2022 | 1277 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc phát triển công nghiệp theo hướng lưỡng dụng; động viên, huy động doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh; phương thức đấu thầu, đặt hàng doanh nghiệp tham gia động viên công nghiệp; các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Lĩnh vực liên quan

Bộ Quốc phòng

Phiên bản 1

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

1277 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày nhập

28/07/2022

Đã xem

1277 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com