Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng

Ngày đăng: 16:12 30-01-2023 | 1003 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư  quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[1] Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo sửa đổi quy định về thời hạn cung cấp, các trường hợp hạn chế cung cấp, điều chỉnh dữ liệu sai sót, giải quyết khiếu nại; bổ sung loại thông tin được thu thập, an toàn, bảo mật thông tin; sửa đổi các chỉ tiêu thông tin tín dụng… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng; tổ chức, doanh nghiệp là khách hàng vay của tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/02/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 03/2013/TT-NHNN

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1003 lượt xem

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1003 lượt xem

Bảng so sánh, thuyết minh

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1003 lượt xem

Hệ thống chỉ tiêu

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1003 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1003 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com