Theo dõi (1)

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về chuỗi hành trình gỗ và sản phẩm từ gỗ

Ngày đăng: 10:03 09-12-2022 | 981 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

các yêu cầu cho chuỗi hành trình gỗ và sản phẩm từ gỗ, bần và các vật liệu lignin hóa không phải gỗ như tre nứa và các sản phẩm từ chúng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về chuỗi hành trình gỗ và sản phẩm từ gỗ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: yêu cầu với doanh nghiệp tham gia chuỗi (năng lực, nhân sự, quản lý, tài liệu và hồ sơ, thanh tra và kiểm soát); yêu cầu với vật liệu đầu vào (xác định, ghi chép và chấp nhận vật liệu); hệ thống trách nhiệm giải trình; phương pháp kiểm soát chuỗi hành trình; thông tin đầu ra (xếp hạng, thông tin vật liệu đầu ra, sử dụng nhãn hiệu)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, tham gia hoạt động cung ứng gỗ và sản phẩm từ gỗ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về chuỗi hành trình gỗ và sản phẩm gỗ

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

981 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

981 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

16/12/2022

Đã xem

981 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Tiêu chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com