Theo dõi (1)

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện, hệ thống cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trị

Ngày đăng: 10:36 03-11-2021 | 1458 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy,

Phạm vi điều chỉnh

bố trí, trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy sau: các loại bình chữa cháy (bình xách tay và bình có bánh xe); thiết bị báo cháy tự động, thiết bị cục bộ; các hệ thống chữa cháy; phương tiện chữa cháy, hỗ trợ chữa cháy; biển báo, chỉ dẫn cứu nạn, cứu hộ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về bố trí, trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy sau: các loại bình chữa cháy (bình xách tay và bình có bánh xe); thiết bị báo cháy tự động, thiết bị cục bộ; các hệ thống chữa cháy; phương tiện chữa cháy, hỗ trợ chữa cháy; biển báo, chỉ dẫn cứu nạn, cứu hộ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DT TCVN về trang bị, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

Ngày nhập

03/11/2021

Đã xem

1458 lượt xem

Dự thảo Tiêu chuẩn về bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy

Ngày nhập

03/11/2021

Đã xem

1458 lượt xem

Bản Thuyết minh

Ngày nhập

03/11/2021

Đã xem

1458 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Tiêu chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com