Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày đăng: 16:34 02-07-2020 | 1534 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan[1] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn chi tiết nội dung với một số hành vi vi phạm; phân định thẩm quyền xử phạt; chuyển hồ sơ, gia hạn xử lý trong trường hợp vụ việc vượt quá thẩm quyền; các biểu mẫu liên quan. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các thủ tục hải quan, thuế (khai hải quan, khai thuế, quản lý hàng hóa, kho ngoại quan) và các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự thảo trên hiện đang được Bộ Tài chính soạn thảo cùng với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Dự thảo Nghị định được đăng tải kèm Dự thảo trên tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Mẫu Quyết định

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Mẫu Biên bản

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1534 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com