Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 49/2016/TT-BGTVT về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày đăng: 11:32 27-02-2018 | 3165 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Nhà đầu tư xây dựng kinh doanh công trình đường bộ, doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đường bộ.,

Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chí và điều kiện của trạm thu; công khai minh bạch về hoạt động thu; chế tài đối với một số vi phạm của nhà đầu tư.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiế Dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

3165 lượt xem

Tờ trình - Dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

3165 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com