Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Ngày đăng: 10:08 29-08-2017 | 2641 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp khai thác, khoan nước dưới đất; doanh nghiệp khai thác, thăm dò khoảng sản, thăm dò địa chất.,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện thi công, trình tự, thủ tục, yêu cầu kĩ thuật của việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2641 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com