Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khảu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Ngày đăng: 15:30 25-08-2017 | 2375 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn Giấy phép nhập khẩu 13 loại sản phẩm an toàn thông tin mạng phải có Giấy phép nhập khẩu.,

Phạm vi điều chỉnh

Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn Giấy phép nhập khẩu 13 loại sản phẩm an toàn thông tin mạng phải có Giấy phép nhập khẩu.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2375 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com