Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về trình tự thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày đăng: 10:29 08-04-2020 | 4918 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các đối tượng chịu giám sát, trong đó có các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các chi nhánh, phòng giao dịch, công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục giám sát ở cấp vi mô và cấp vĩ mô (thu thập tài liệu; giám sát tuân thủ; giám sát rủi ro; đề xuất biện pháp xử lý); hình thức tiếp xúc đối tượng giám sát; các biện pháp xử lý sau giám sát; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giám sát ngân hàng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng chịu giám sát, trong đó có các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các chi nhánh, phòng giao dịch, công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Bản Thuyết minh và so sánh được đăng tải trong bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/04/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục trình tự giám sát ngân hàng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4918 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thanh tra giám sát ngân hàng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4918 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định về trình tự thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4918 lượt xem

Bản so sánh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

4918 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com