Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu và thuốc lá

Ngày đăng: 08:52 21-09-2020 | 1809 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu, thuốc lá,

Phạm vi điều chỉnh

mẫu tem, nguyên tắc dán tem, quy trình mua tem, khai báo thông tin, xử lý khi mất, hỏng, cháy, hủy tem

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu và thuốc lá (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về mẫu tem điện tử; nguyên tắc dán tem; quy trình mua tem; khai báo dữ liệu thông tin của tem với cơ quan nhà nước; việc xử lý tem trong trường hợp mất, cháy, hỏng, hủy tem hoặc đơn vị sản xuất ngừng sản xuất, giải thể, phá sản, tái cấu trúc hoặc chuyển cơ quan thuế trực tiếp. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu, thuốc lá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 7/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về quản lý tem điện tử

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Dự thảo Thông tư về quản lý tem điện tử

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com