Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày đăng: 10:24 03-03-2022 | 1567 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: đồng tiền quy ước; mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; cách thức, thủ tục trả thưởng, nhận thưởng bằng ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/3/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459;

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

Dự thảo Thông tư về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

03/03/2022

Đã xem

1567 lượt xem

trò chơi điện tử có thưởng

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com