Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngày đăng: 17:19 25-08-2017 | 2259 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố,

Phạm vi điều chỉnh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Trách nhiệm báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2259 lượt xem

Bản so sánh các điểm khác nhau giữa dự thảo thông tư sửa đổi và thông tư 16/2012/TT-NHNN

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2259 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com