Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày đăng: 01:19 05-03-2018 | 3869 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, bảo trì đường ngang và các công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang; hoạt động giao thông tại khu vực đường ngang; xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội dung: yêu cầu kỹ thuật của công trình đường ngang (phạm vi, khu vực đường ngang, vị trí đặt đường ngang…); yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang; thủ tục cấp giấy phép xây dựng đường ngang và các công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt (nội dung hồ sơ, báo cáo ĐTM, dịch vụ công trực tuyến); chế độ báo cáo về Cục Đường sắt Việt Nam. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, bảo trì đường ngang và các công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 14/03/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk DT TT duong ngang va cap GPXD cong trinh duong sat

Ngày nhập

07/03/2018

Đã xem

3869 lượt xem

Du thao TT Duong ngang va GPXD cong trinh duong sat

Ngày nhập

07/03/2018

Đã xem

3869 lượt xem

Phu luc TT Duong ngang va GPXD cong trinh duong sat

Ngày nhập

07/03/2018

Đã xem

3869 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com