Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư về điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền; nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn sử dụng danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu

Ngày đăng: 23:30 29-07-2020 | 2148 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền; các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, xuất nhập khẩu dược liệu thuộc Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền; nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn sử dụng danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Dự thảo Thông tư quy định điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (ii) Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn sử dụng danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền; các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, xuất nhập khẩu dược liệu thuộc Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải đính kèm bài viết dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/8/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2148 lượt xem

Phụ lục DTTT điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2148 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn sử dụng danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2148 lượt xem

Công văn xin ý kiện Dự thảo thông tư quản lý y, dược cỏ truyền

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2148 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com