Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 10:08 28-08-2017 | 2301 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thực hiện thủ tục hành chính qua phương thức trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm việc đăng ký, khai và tiếp nhận hồ sơ; thực hiện xử lý và trả kết quả; quản lý và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2301 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com