Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-BGTVT về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Ngày đăng: 10:22 29-08-2017 | 4677 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư 36/2014/TT-BGTVT về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Ngày nhập

10/11/2017

Đã xem

4677 lượt xem

Bảng so sánh Thông tư 36/2014/TT-BGTVT, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT và Dự thảo THông tư sửa đổi, bổ sung

Ngày nhập

10/11/2017

Đã xem

4677 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com