Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Ngày đăng: 15:19 29-09-2017 | 2939 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các bệnh viện, cơ sở y tế liên quan đến chụp X quang chẩn đoán, chụp cắt lớp vi tính CT Scanner và các hoạt động y học khác có sử dụng phóng xạ.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định liên quan đến thiết bị xạ trị, thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân, mức điều tra, kiểm soát chiếu xạ công chúng, mức chỉ dẫn trong chiếu xạ y tế, hoạt độ phóng xạ…

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 13

Ngày nhập

02/10/2017

Đã xem

2939 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com