Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư và 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ngày đăng: 17:04 01-11-2022 | 1155 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phạm vi sản phẩm, chỉ tiêu áp dụng; mức giới hạn cho phép đối với hàm lượng các chất trong thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường; phương pháp thử; đăng ký công bố sản phẩm; đánh giá sự phù hợp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản và các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/11/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Gồm các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về:

– Thức ăn thủy sản: phần 1 – thức ăn hỗn hợp; phần 2 – thức ăn bổ sung; phần 3 – thức ăn tươi, sống;

– Sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Phần 1: hóa chất, chế phẩm sinh học.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN hóa

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Dự thảo QCVN Thức ăn thủy sản

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Dự thảo QCVN Thức ăn hỗn hợp

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Dự thảo QCVN thức ăn bổ sung

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1155 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com