Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Ngày đăng: 15:19 12-05-2022 | 862 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập động vật, sản phẩm động vật trên cạn.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định chi tiết về kiểm dịch động vật trên cạn (các danh mục, biểu mẫu, trình tự, thủ tục).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định: bổ sung bệnh dịch tả lợn Châu Phi là bệnh phải xét nghiệm đối với động vật nhập khẩu hoặc vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; thay đổi tỷ lệ và số lượng lấy mẫu xét nghiệm gia súc giống; thay đổi phương thức xét nghiệm các tác nhân gây bệnh; thay đổi các chỉ tiêu kiểm tra… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

862 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

862 lượt xem

VCCI_Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

862 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com