Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày đăng: 09:13 02-11-2021 | 1088 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp khai thác, sử dụng thiết bị vô tuyến điện.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung quy định về lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; trường hợp miễn thu phí, lệ phí đối với chủ tàu cá, trường hợp hoàn trả phí; mức phí mới đối với băng tần, sửa đổi phạm vi thu phí với mạng đa tần, đài vệ tinh trái đất trong Biểu mức thu lệ phí...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; trường hợp miễn thu phí, lệ phí đối với chủ tàu cá, trường hợp hoàn trả phí; mức phí mới đối với băng tần, sửa đổi phạm vi thu phí với mạng đa tần, đài vệ tinh trái đất trong Biểu mức thu lệ phí…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khai thác, sử dụng thiết bị vô tuyến điện.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về mức thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

02/11/2021

Đã xem

1088 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về mức thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

02/11/2021

Đã xem

1088 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com