Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 09:19 26-02-2021 | 2017 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

khách hàng cho vay ngoại tệ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, tài sản cơ sở, trích lập quỹ dự phòng, báo cáo...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về cho khách hàng vay ngoại tệ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, không cấp tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, mở rộng phạm vi tài sản cơ sở, sản phẩm hoán đổi lãi suất…; bãi bỏ quy định về trích lập dự phòng rủi ro; sửa đổi quy định về báo cáo…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01 về sản phẩm phái sinh lãi suất

Ngày nhập

26/02/2021

Đã xem

2017 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01 về sản phẩm phái sinh lãi suất

Ngày nhập

26/02/2021

Đã xem

2017 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01 về sản phẩm phái sinh lãi suất

Ngày nhập

26/02/2021

Đã xem

2017 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com