Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành"

Ngày đăng: 08:22 22-07-2021 | 1514 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý và kết nối điện tử,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về cấu trúc mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ quan, tổ chức khác; định dạng dữ liệu gói tin kiểu string và độ dài tối đa lớn hơn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về cấu trúc mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ quan, tổ chức khác; định dạng dữ liệu gói tin kiểu string và độ dài tối đa lớn hơn. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý và kết nối điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi QCVN về mã định danh và định dạng dữ liệu hệ thống quản lý và điều hành·

Ngày nhập

22/07/2021

Đã xem

1514 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi QCVN về mã định danh và định dạng dữ liệu hệ thống quản lý và điều hành·

Ngày nhập

22/07/2021

Đã xem

1514 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi QCVN về mã định danh và định dạng dữ liệu hệ thống quản lý và điều hành·

Ngày nhập

22/07/2021

Đã xem

1514 lượt xem

chia sẻ thông tin

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com