Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 18:09 17-07-2023 | 643 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực: an toàn, vệ sinh lao động, năng lượng nguyên tử, du lịch, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về giảm mức thu phí từ 10% đến 50% đến hết ngày 31/12/2025 khi thực hiện một số thủ tục hành chính. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực: an toàn, vệ sinh lao động, năng lượng nguyên tử, du lịch, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

643 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

643 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

643 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com