Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận tự do lưu hành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 16:45 24-07-2018 | 3469 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, 51/2014/TT-BNNPTNT, 63/2010/TT-BNNPTNT quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), cấp giấy chứng nhận tự do lưu hành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trong đó tập trung sửa đổi các quy định về hoạt động thẩm định hồ sơ, thực tế điều kiện đảm bảo ATTP, các mẫu biểu hồ sơ thủ tục hành chính; điều kiện về ATTP của cơ sở sơ chế nhỏ lẻ; các giấy tờ trong thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu;… Dự kiến văn bản sẽ tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư về an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa XNK

Ngày nhập

24/07/2018

Đã xem

3469 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

24/07/2018

Đã xem

3469 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

24/07/2018

Đã xem

3469 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com