Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ngày đăng: 14:40 24-06-2021 | 1768 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng hải,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung đối tượng được miễn phí trọng tải tàu, thuyền; miễn phí bảo đảm hàng hải; miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu thuyền trong trường hợp cụ thể

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung đối tượng được miễn phí trọng tải tàu, thuyền; miễn phí bảo đảm hàng hải; miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu thuyền trong trường hợp cụ thể. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng hải.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

1768 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

1768 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com