Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày đăng: 12:30 01-04-2015 | 1627 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Để hướng dẫn quy định này, Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014  hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) (trong đó có Danh mục các tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển hàng hóa quá cảnh để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện). Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ có tác động tới các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vận chuyển hàng hóa quá cảnh với nước ngoài qua các cửa khẩu của Việt Nam.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội xuất phát từ thực tiễn lĩnh vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo đảm tính hợp lý, minh bạch, thống nhất, khả thi của văn bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 18/04/2015 để kịp tổng hợp gửi Bộ Giao thông vận tải.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 35770632/04. 35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa@vcci.com.vn/thanhhoa811@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo phụ lục thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày nhập

01/04/2015

Đã xem

1627 lượt xem

Tờ trình Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày nhập

01/04/2015

Đã xem

1627 lượt xem

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày nhập

01/04/2015

Đã xem

1627 lượt xem

Bản so sánh giữa Thông tư 15/2014/TT-BGTVT với Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Ngày nhập

01/04/2015

Đã xem

1627 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com