Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng: 16:46 21-10-2021 | 1809 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phương tiện giao thông đường sắt, kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; doanh nghiệp hoạt động kiểm định xe cơ giới,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về chu kỳ kiểm tra đối với các loại phương tiện hết niên hạn được kéo dài thời gian sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng; bổ sung thẩm quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc đánh giá lần đầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về chu kỳ kiểm tra đối với các loại phương tiện hết niên hạn được kéo dài thời gian sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng; bổ sung thẩm quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc đánh giá lần đầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phương tiện giao thông đường sắt, kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; doanh nghiệp hoạt động kiểm định xe cơ giới

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

21/10/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Báo cáo đánh giá Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

21/10/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Bảng tiếp thu ý kiến các đơn vị đối với Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

21/10/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương tiện giao thông đường sắt

Ngày nhập

21/10/2021

Đã xem

1809 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com