Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Ngày đăng: 16:22 25-09-2020 | 1900 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

thu phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 05 năm đến 10 năm và sửa đổi các trường hợp được cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, mức phí tương ứng với từng trường hợp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định thu phí cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 05 năm đến 10 năm và sửa đổi các trường hợp được cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, mức phí tương ứng với từng trường hợp. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Biểu mức thu phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại VN

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1900 lượt xem

DTTT về Biểu mức thu phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại VN

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1900 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com