Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Ngày đăng: 16:19 26-05-2020 | 2011 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tổng công ty quản lý bay; văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi 03 Thông tư trong lĩnh vực hàng không[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến bãi bỏ, thay thế một số biểu mẫu liên quan đến báo cáo hoạt động hàng không;  sửa đổi quy định về kế hoạch khai thác đội tàu bay; ban hành điều lệ vận chuyển; các quy định liên quan đến thành lập, hoạt động của Văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam; một số thuật ngữ về bồi thường ứng trước không hoàn lại…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; Tổng công ty Quản lý bay; văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/6/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9  Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT sửa đổi 03 Thông tư trong lĩnh vực hàng không

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2011 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2011 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của các thủ tục hành chính

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2011 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2011 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com