Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Ngày đăng: 14:26 28-08-2017 | 2453 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng; việc đánh giá đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng; tiêu chí để xác định trường hợp miễn, miễn một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng tại Việt Nam, thuốc phải thử lâm sàng giai đoạn 4, thuốc cổ truyền phải thử lâm sàng đầy đủ các giai đoạn; hồ sơ, quy trình thử thuốc trên lâm sàng.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Bộ Nguyên tắc Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Bộ nguyên tắc

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2453 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com