Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Ngày đăng: 15:39 25-08-2017 | 2427 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phi; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.,

Phạm vi điều chỉnh

Mức thu phí sẽ bao gồm chi phí thẩm định và chi phí thẩm định thiết bị, trong đó chi phí thẩm định được xác định theo 04 khu vực địa lý riêng biệt gắn với trụ sở của doanh nghiệp đề nghị cấp phép, và chi phí thẩm định thiết bị được xác định theo số lượng thiết bị.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2427 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com