Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày đăng: 14:48 28-08-2017 | 2443 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng và các công ty cho thuê tài chính l,

Phạm vi điều chỉnh

Hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập, thay đổi, chấm dứt, giải thể các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài nước của các công ty này.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2443 lượt xem

Bản thuyết minh các nội dung Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức phi ngân hàng

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2443 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com