Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Ngày đăng: 11:21 02-01-2020 | 9701 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

           Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư thay thế Thông tư 16/2011/TT-BTTTT về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện và (ii) Thông tư thay thế Thông tư 17/2011/TT-BTTTT và Thông tư 12/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo này quy định về: Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; nội dung, trình tự, thủ tục và phí thẩm định đối với các thiết bị này. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp quản lý, khai thác thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định thuộc Danh mục nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục kèm theo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui ong gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9701 lượt xem

Dự thảo Thông tư 1

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9701 lượt xem

Dự thảo Thông tư 2

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

9701 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com