Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động của trạm thu phí đường bộ

Ngày đăng: 15:38 19-11-2021 | 1696 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp quản lý, vận hành các công trình đường bộ có thu phí; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng; đơn vị vận hành hệ thống giám sát thu phí.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi các quy định về hình thức thu phí theo hướng áp dụng thu phí điện tử không dừng; hình thức, nguồn vốn đầu tư trạm thu phí; yêu cầu kỹ thuật với việc xây dựng hệ thống back-end; phương thức thu phí đường bộ; việc cập nhật, kết nối, quản lý và khai thác dữ liệu thu phí; quản lý, sử dụng, thanh toán với tiền thu phí đường bộ; thời gian tạm dừng thu, dừng thu…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động của trạm thu phí đường bộ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về hình thức thu phí theo hướng áp dụng thu phí điện tử không dừng; hình thức, nguồn vốn đầu tư trạm thu phí; yêu cầu kỹ thuật với việc xây dựng hệ thống back-end; phương thức thu phí đường bộ; việc cập nhật, kết nối, quản lý và khai thác dữ liệu thu phí; quản lý, sử dụng, thanh toán với tiền thu phí đường bộ; thời gian tạm dừng thu, dừng thu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp quản lý, vận hành các công trình đường bộ có thu phí; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng; đơn vị vận hành hệ thống giám sát thu phí.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

1696 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

1696 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com