Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất

Ngày đăng: 10:08 29-08-2017 | 2423 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp thăm dò, khai thác nước dưới đất; thăm dò địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về việc bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2423 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com