Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng giữa Tổ chức tín dụng với khách hàng

Ngày đăng: 17:25 25-08-2017 | 2394 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi phương pháp tính số tiền lãi trong kỳ tính lãi, thay đổi công thức tính lãi ngày; quy định công thức rút gọn để áp dụng tính lãi cho các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 1 ngày trong kỳ tính lãi; giải thích từ ngữ (số dư thực tế, thời gian duy trì số dư thực tế, thời hạn tính lãi, kỳ tính lãi…)

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2394 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com