Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày đăng: 18:05 05-04-2022 | 1045 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp cảng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định khung giá tối thiểu/tối đa nhượng quyền khai thác (bao gồm các dịch vụ: khai thác nhà ga hành khách quốc tế; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không) và việc tính giá nhượng quyền khai thác dựa theo doanh thu hoặc sản lượng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cảng hàng không, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/04/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

        Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

        Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

        Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

        Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

        Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

1045 lượt xem

Báo cáo thuyết minh khung giá

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

1045 lượt xem

Các văn bản liên quan khác

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

1045 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

1045 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com